LIDÉ

Eva Kratochvílová - autorka projektu

Vystudovala jsem herectví a psychologii, hrála divadlo, sbírala a ztrácela odvahu psát a zpívat. Mám malé děti a žiju na venkově. Pro svou práci potřebuju lidi, se kterými hledám příběh a jeho smysl.


Vanda Marečková - Angatar, Královničky

Mgr. Vanda Marečková je zakladatelka Lesního klubu na Tišnovsku, matka tří dcer, absolventka oborů speciální pedagogika a český jazyk a literatura na PdF MU. Byla v tundře, natočila CD-čko a běhá individuální čtvrtmaratony.


Filipína Cimrová - Angatar

Filipína Cimrová je nejmladší ze čtyř dcer. Sama má dvě děti (zatím). Vystudovala herectví a motá se kolem divadla Polárka v Brně. Chcete-li jí udělat radost, dejte jí kafe a zmrzlinu!


Adéla Nešporová - Královničky

Vystudovala jsem ochranu a tvorbu krajiny na PřF UP v Olomouci. Jsem manželkou toho pravého a matka čtyř dětí. Prohlašuji se za věrnou optimistku s občasnými závany skepticismu. Toužím být součástí každé smysluplné věci a den má jen 24 hodin! 


Mirka Vyplašilová - Vlaštovky

Můj široký rozptyl zájmů nemohl vyústit jinak než studiem pedagogické fakulty. Je ze mě úča a k tomu speciální. A taky máma tří dětí a žena skvělého muže. Slova, jazyk, texty, které mě v rámci logopedie živí, mne v muzice téměř míjí. Tam vnímám jen melodii, rytmus, akord, soulad... b(B)oží život sám. 


Lenka  Filipová - Vlaštovky

Houslistka, muzikantka, ekoložka, zrzka, milovnice pletení a máma.


Marcela Zachovalová - Angatar

Životem chvíli směřuju, chvíli se nechám unášet. Od architektury za tancem do Afriky, od počítače k šicímu stroji, od práce k dětem, od dětí k sobě, od lidovek ke swingu, od Angatara do knihkupectví Dlouhá punčocha. Všude kousek sebe nechám a trochu si vezmu s sebou na cestu dál.