KRÁLOVNIČKY

 CO TO JE?

Lidovky, kterým neodolal ani Janáček...
Jde o víceméně ucelený cyklus lidových písní, které se tradičně zpívaly s příchodem jara nejen na Tišnovsku, ale v celé naší zemi.  

CO S TÍM?

Královničky jsou v první řadě hudba. Vydali jsme CD a pořádáme výukové koncerty pro děti mateřských škol, rodinných center apod. 

 Cdčka kupujte zde: Eva Kratochvílová traktorakrokodyl@gmail.com.  

Výukové koncerty objednávejte zde: Adéla Nešporová nesporova.adela@gmail.com.


CD

Když si pořídíte CD, můžete se písně naučit, zpívat si je, můžete si při nich zatančit, zamyslet (viz kvíz v příloze), můžete se s nimi procházet po stopách lidové hudby na Tišnovsku (viz stezka v příloze) a můžete se jimi nechat inspirovat při skládání svých vlastních lidových písní (viz recept na vlastní lidovou píseň). Ty pak můžete učit další lidi - např. rodiče, sourozence, prarodiče, bratrance, paní učitelku... Ať jste kdo jste, můžete vymýšlet vlastní tradice, konat rituály nebo umění, vydávat CDčka, hrát divadlo, to jsme tímto počinem chtěli říct. CD je divoké, booklet neotřelý a obal interaktivní. 


VÝUKOVÉ KONCERTY

Připravujeme formát výukových programů do mateřských škol a rodinných center, během kterých dětem zazpíváme a naučíme je písničky,  seznámíme je s tradicí, vyrobíme korunky a morenky a nabídneme také "manuál" k jarnímu rituálu.

 

KDO TO UDĚLAL? 

Deset matek a jejich pětadvacet dětí z Tišnovska.
Jsme parta mamin a mimin, co spolu už nějakou tu dobu pečou. Potkaly jsme se u Tišnova.
Scházíme se taky proto, abychom zpívaly a tančily s dětmi v náručí. Nejsme sbor. Většina z nás nechodila na zpěv. Některé z nás ani nijak mainstreamově neintonují. Není tu pro nás žádné "správně". Nemusíme dbát ani na předepsaný rytmus, melodii nebo počet slok. Ale pokud je dodržovat chceme, tak je to především proto, abychom mohli tančit-zpívat-být "spolu".

CD lidé

hlasy: Alžběta Dvořáková, Barbora Sodomková Hájková, Eva Kratochvílová, Iva Šikulová, Lucia Skalníková, Marie Dvořáková, Martina Svozilová, Vanda Marečková, Viktorie Šťastná, Zuzana Škyříková a jejich děti
doby: Michal Dalecký
ozdoby: Ondřej Ježek
hudební režie: Eva Kratochvílová
grafika: Martina Kupsová (NAPOLI)


KDE SE VZALY KRÁLOVNIČKY?

"Královničky (králky, grálky, králůvky, královinky, králověnky...) patří ke starobylým obyčejům, hrám a slavnostem, jejichž kořeny sahají do předkřesťanského období. Jsou spojeny se zpěvy, popřípadě tanci, s dramatickými výjevy a s gesty obřadního rázu. Král znázorňoval boha slunce Svarožice, královna bohyni Vesnu, vrbové proutí, jímž dívky mávaly, sluneční paprsky probouzející přírodu.
V minulosti byly Královničky rozšířeny po celé Moravě, méně v Čechách." (Lucie Baldíková)
Tradice spojené s Královničkami se bohatě udržovaly pravě na Tišnovsku. O to silnější vazba je mezi Královničkami a tišnovskými matkami.